V podjetju SINET d.o.o. se zavedamo, da dober in dolgoročen poslovni odnos pomeni predvsem zaupanje v kvaliteto, strokovnost in odzivnost, prav tako pa je v okviru poslovnega sodelovanja pomembna tudi ustrezna optimizacija stroškov.

Ko partner pomeni več

Širok nabor proizvodov in storitev, ki ga zagotavljamo z visoko usposobljenimi sodelavci ter s tehnološko dovršeno opremo, našim kupcem poleg kvalitetne izvedbe omogoča usklajeno ureditev več področij hkrati z istim poslovnim partnerjem. S tem našim poslovnim partnerjem zagotavljamo tako časovno kot stroškovno racionalizacijo, ki sta ključna elementa uspešnega in učinkovitega poslovnega sodelovanja.

Nadomestna izpolnitev invalidskih kvot

Poleg širokega nabora proizvodov in storitev se prednost sodelovanja z našim podjetjem izkazuje s pomembno optimizacijo stroškov, ki jih naši poslovni partnerji dosegajo preko koriščenja nadomestne izpolnitve invalidskih kvot. Poslovno sodelovanje z našim invalidskim podjetjem lahko preko bonitet iz naslova nadomestne izpolnitve invalidskih kvot za poslovnega partnerja pomeni bistvene prihranke, ki se kažejo v primerjavi s stroški, ki bi podjetjem nastali v primeru sodelovanja s konkurenčnimi ponudniki brez statusa invalidskega podjetja.

Kvaliteta in strokovnost

Naš cilj je dolgoročno in uspešno poslovno sodelovanje s poslovnimi partnerji, ki temelji na medsebojnem zaupanju v strokovnost in izvedbo na najvišjem nivoju. To dosegamo z individualnim pristopom do vsake stranke ter preko zagotavljanja strokovno usposobljenega kadra, specializiranega za specifična področja svojega dela. Uspešen partnerski odnos je poslovno sodelovanje, katerega steber so pošteni medosebni odnosi, ki zagotavljajo obojestransko zadovoljstvo.

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si