POLITIKA KAKOVOSTI je ključni del poslovne politike podjetja, ki v okviru dolgoročne strategije razvoja dejavnosti zagotavlja uspešno uresničevanje naše vizije, tj. rast podjetja z vračanjem družbi. Politika kakovosti je sestavni del politike našega podjetja, predvsem pa sestani del poslanstva podjetja in je način življenja in vedenja vseh zaposlenih v podjetju. Naloga vodstva v posameznih PC-jih je, da definirajo strategijo svojega dela kot logično nadaljevanje zadanega dela celotnega podjetja. Letni cilji so sestavni deli Poslovnega načrta podjetja za tekoče leto. Izvajanje politike kakovosti in seznanjanje z njo je naloga vodstvenih delavcev na vseh ravneh. Politika kakovosti v podjetju se lahko spremeni, če bi se bistveno spremenila dejavnost podjetja, njegova strateška usmeritev ali zakonodaja.

V podjetju SINET izdelujemo in tržimo takšne proizvode in storitve, ki dolgoročno zagotavljajo poslovno moč podjetja in SINET vključujejo v krog priznanih, poslovno uspešnih, tržno usmerjenih in kakovostno uglednih podjetij.

Osnovna NAČELA POLITIKE KAKOVOSTI so:

- kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja,
- naši izdelki in storitve zadovoljujejo potrebe in pričakovanja naših kupcev v celotnem življenjskem ciklu,
- s kupci in uporabniki gradimo dolgoročno partnerstvo in sodelovanje,
- definirane procese vodimo ciljno in merimo njihovo učinkovitost,
- s prenovo poslovnih procesov povečujemo konkurenčnost podjetja,
- usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir naše moči,
- z metodami razvoja sledimo potrebam kupcev in gradimo konkurenčnost,
- dobavitelji so naši partnerji, dobro sodelovanje z njimi je pomemben element za izboljšanje kakovosti,
- pri razvoju in proizvodnji vseh izdelkov se ravnamo v skladu z zastavljenimi cilji in politiko ravnanja z okoljem.

Razvoju kakovosti posvečamo pozornost že od same ustanovitve podjetja.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih načel je vodstvo podjetja zavezano k stalnemu vrednotenju obstoječe politike kakovosti ter njenemu stalnemu prilagajanju potrebam na trgu in doseženim ciljem. Skladno z navedenim je politika kakovosti v podjetju SINET d.o.o. osnovana na letnih ciljih celotnega podjetja ter na letnih ciljih posameznih profitnih centrov v okviru vsakoletnega Poslovnega načrta podjetja.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.sinet.si/o-podjetju/kakovost#sigProIdfc8dbb5efb

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si