V mesecu juniju 2023 smo uspešno opravili Re-Certifikacijsko presojo delovanja našega VNC-ja skladno s standardom DIN EN 50518:2020. To zahtevo morajo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.list RS št.17/11) in Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Ur.list RS št.42/12), ves čas izpolnjevati vsi Varnostno Nadzorni Centri v Sloveniji, ki imajo s strani MNZ pridobljeno licenco za upravljanje storitev VNC.

Presoja skladnosti in RE-Certificiranje je bilo opravljeno s strani nemške certifikacijske hiše TÜV SÜD Product Service GmbH, ki izvaja presoje standardov iz te serije. Vključen je bil tudi pregled delovanja VNC-ja podjetja Prosignal d.o.o. iz Celja, ki nam zagotavlja storitve nadomestnega oziroma tako imenovanega »back up« centra. Vse tehnične zahteve in ostali spremljajoči administrativni postopki so bili ugotovljeni kot skladni z zahtevanim standardom.

Re-Certifikacija je dokaz zaveze našim pogodbenim strankam, da bomo pogodbeno dogovorjene storitve vseskozi izvajali v skladu z veljavno zakonodajo, kodeksi in predpisanimi standardi s področja varovanja premoženja.

     Logo_TUV

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si