V mesecu juniju 2023 smo uspešno opravili Re-Certifikacijsko presojo delovanja našega VNC-ja skladno s standardom DIN EN 50518:2020. To zahtevo morajo v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.list RS št.17/11) in Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Ur.list RS št.42/12), ves čas izpolnjevati vsi Varnostno Nadzorni Centri v Sloveniji, ki imajo s strani MNZ pridobljeno licenco za upravljanje storitev VNC.

Presoja skladnosti in RE-Certificiranje je bilo opravljeno s strani nemške certifikacijske hiše TÜV SÜD Product Service GmbH, ki izvaja presoje standardov iz te serije. Vključen je bil tudi pregled delovanja VNC-ja podjetja Prosignal d.o.o. iz Celja, ki nam zagotavlja storitve nadomestnega oziroma tako imenovanega »back up« centra. Vse tehnične zahteve in ostali spremljajoči administrativni postopki so bili ugotovljeni kot skladni z zahtevanim standardom.

Re-Certifikacija je dokaz zaveze našim pogodbenim strankam, da bomo pogodbeno dogovorjene storitve vseskozi izvajali v skladu z veljavno zakonodajo, kodeksi in predpisanimi standardi s področja varovanja premoženja.

     Logo_TUV

Podjetje SINET d.o.o. je na podlagi uspešne prijave v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 v mesecu aprilu 2018 prejelo sklep o ugoditvi vloge za prejem sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer za sofinanciranje operacije optimizacije poslovnih procesov in pametnih tehnologij v delovne procese podjetja SINET d.o.o..
Ob pomoči finančne podpore Evropske unije bo navedena operacija pomemben korak v smeri prehoda podjetja SINET d.o.o v (S)Industrijo, saj predstavlja pomemben korak na področju inovacij in možne rasti. Z razrešitvijo ključnih ozkih grl v poslovnih procesih bo izvedba operacije sprostila kapacitete v okviru poslovnih procesov, ki jih zaradi časovno zahtevnih ročnih administrativnih del do sedaj ni bilo možno izkoristiti. Operacija bo na daljši rok prav tako zagotovila priložnosti za nove poslovne modele ter omogočila, da bistveno večji del prihodkov prihaja iz opravljanja storitev z višjo dodano vrednostjo.
Izvedba operacije bo bistveno pripomogla k optimizaciji obstoječih kapacitet, še boljši odzivnosti na potrebe naših strank, povečanju produktivnosti, ter s tem konkurenčnega položaja podjetja SINET d.o.o. na trgu.

     EKP SLO slogan

unnamed 1

unnamed

Našo dejavnost smo pred leti obogatili tudi z detektivskimi storitvami, ki jih za naše stranke opravljata naša licencirana detektiva.

V mesecu maju 2014 je bil v reviji Slovenia Times za Business & Investment Slovenia 2014 objavljen članek o podjetju SINET d.o.o.

Sinet - growing by giving back to society

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si